Nieuw in versie 11

Groepsmutaties

Het doorvoeren van gelijksoortige wijzigingen moest in de vorige versie altijd handmatig gebeuren per dier. Dit was een tijdrovende bezigheid en heeft tot veel vragen geleid van gebruikers. Vanaf versie 11 is het mogelijk om gelijksoortige mutaties op een geselecteerde groep dieren uit te voeren. Hierdoor kan bijvoorbeeld een geselecteerde groep dieren in één keer in bezit geplaatst, het ras en/of de kleur aangepast of de overlijdensdatum ingevuld worden.

De werkwijze is als volgt:

 1. Klik menu Dieren (Bijv. Vogels, Honden of Konijnen)
 2. Klik Groepsmutatie

Er verschijnt nu een scherm met velden die aangevinkt kunnen worden. Door bijvoorbeeld de optie In bezit aan te vinken, een keuze te maken uit Ja of Nee en op Ok te klikken wordt het veld In bezit bij alle geselecteerde dieren gewijzigd.

De groepsmutatie functionaliteit is alleen van toepassing op de lijst met getoonde dieren. Met behulp van de zoekfunctionaliteit kan de lijst worden aangepast. Bij het uiteindelijk doorvoeren van de wijzigingen worden eventuele tegenstrijdigheden voorkomen. Zo kunnen dieren die overleden zijn niet in bezit worden geplaatst.

Aantal dood- en levend geboren

Bij het registreren van combinaties (koppels, fokkoppels etc.) ontbraken nog de velden om het aantal dood- en levend geboren dieren vast te leggen. Veel gebruikers gebruikten daarom de opmerkingen om deze gegevens vast te leggen, wat hier feitelijk niet voor bedoeld is. In versie 11 zijn twee velden toegevoegd op het detailscherm van een combinatie waarmee het aantal dood- en levend geboren dieren kunnen worden vastgelegd.

De werkwijze is als volgt:

 1. Klik op het menu Combinaties
 2. Klik op een combinatie
 3. Klik op Detail

Op dit detailscherm zijn nu deze twee nieuwe velden zichtbaar.

Controle op aantal combinaties

Voor bepaalde diersoorten geldt een beperking op het aantal combinaties dat een vrouwelijk of mannelijk dier mag hebben. In ZooEasy was hiervoor nog geen controle beschikbaar. Vanaf versie 11 is het mogelijk om dit in te stellen zodat ZooEasy bij het vastleggen van een combinatie hierop kan controleren.De werkwijze is als volgt:

 1. Klik op het menu Bestand
 2. Klik op Systeeminstellingen
 3. Klik op het tabblad Algemeen
 4. Klik op 3e het tabblad Combinaties

Er kan nu aangevinkt worden of de controle moet plaatsvinden bij de mannelijke en/of vrouwelijke dieren. Tevens kan worden aangegeven wat het maximum aantal is.

Zoeken naar dieren in combinaties

In vorige versies was het niet mogelijk om te zoeken naar dieren die in een, twee, drie of meer combinaties hebben gezeten. Hierdoor kon niet inzichtelijk worden gemaakt hoe vaak een dier in kruisingen gebruikt was. Met versie 11 is het mogelijk geworden om te zoeken naar dieren die in een op te geven aantal combinaties hebben gezeten.

De werkwijze is als volgt:

 1. Klik op het menu Dieren
 2. Klik op Zoeken


Op dit scherm is een nieuwe zoekoptie toegevoegd (rood omcirkeld). Met het opgegeven voorbeeld wordt na het klikken op de knop Uitvoeren gezocht naar alle dieren die in twee of meer combinaties hebben gezeten.

Meetresultaten op de stamkaart

Wanneer er meetresultaten zoals het gewicht worden geregistreerd, dan werd in de vorige versie alleen de grafiek afgedrukt op de stamkaart. Dit gaf onvoldoende inzicht in de meetresultaten. In versie 11 is onder de grafiek een tabel toegevoegd waarin de meetresultaten gesorteerd op datum worden getoond.

De werkwijze is als volgt:

 1. Klik op het menu Dieren (Bv Vogels, Honden of Konijnen)
 2. Klik op een dier
 3. Klik op Rapportages
 4. Kies op Afdrukvoorbeeld stamkaart
 5. Klik op Layout en vink de optie Metingen aan
 6. Klik op Ok

De stamkaart wordt nu afgedrukt met zowel de grafiek als de tabel van elke meetcategorie.

Overige wijzigingen

 • Bij diersoorten die gebruik maken van de velden Gezet en Geschouwd wordt gecontroleerd of de schouwdatum niet voor de zetdatum ligt.
 • Wanneer een mannelijk dier overlijdt, wordt het vinkje Huidige uitgevinkt in het geval er combinaties waren waar dit het geval was. Bij vrouwelijke dieren is deze automatische wijziging verwijderd. De reden is dat in de praktijk het mannelijke dier alleen voor de bevruchting wordt gebruikt en de combinatie na overlijden van het mannelijke dier nog steeds de status huidige heeft.
 • Bij de leeftijdsberekening werd de dag van de geboorte ook als 1 dag gerekend. Dit is nu gewijzigd zodat het dier pas 1 dag oud is op de dag na de geboorte.
 • Bij het afdrukken van de stamkaart kan worden aangegeven of de gegevens van het tabblad Geboortegegevens ook afgedrukt moeten worden.
 • Er kan gebladerd worden tussen de meetcategorieën in het geval er meer categorieën zijn ingevoerd op het tabblad Metingen bij een dier.
 • De berekende percentages van de nakomelingen op het detailscherm van een combinatie wordt nu ook getoond op basis van alle nakomelingen uit de combinatie.

Klik hier voor de wijzigingen in de vorige ZooEasy versies.